Σάββατο, 29 Αυγούστου 2009

Συγγένεια εξ αίματος  Περιδιαβαίνοντας στο youtube, συνάντησα τον Πετρολούκα Χαλκιά και  τους Socrates και σκέφτηκα να τους μοιραστούμε.

1 σχόλιο: