Σάββατο, 7 Ιανουαρίου 2012

Βαρύς καιρός με χρώμα


   Μετά από απαίτηση του κοινού μου (!), ανεβάζω και τις έγχρωμες και όποιος θέλει ας συγκρίνει.
Η επιλογή μου γιά Α/Μ, με βοήθησε περισσότερο να εκφράσω αυτό που έβλεπα αλλά πάσα άποψη δεκτή. :)